Leonova, I., Khramova, M., & Zaichkina, N. (2022). Advertising Design of Urban Development. Galactica Media: Journal of Media Studies, 4(3), 223-236. https://doi.org/10.46539/gmd.v4i3.322