Leonova, Irina, Marina Khramova, and Natalya Zaichkina. 2022. “Advertising Design of Urban Development”. Galactica Media: Journal of Media Studies 4 (3), 223-36. https://doi.org/10.46539/gmd.v4i3.322.