Leonova, I., Khramova, M. and Zaichkina, N. (2022) “Advertising Design of Urban Development”, Galactica Media: Journal of Media Studies, 4(3), pp. 223-236. doi: 10.46539/gmd.v4i3.322.